Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Als elke seconde telt: Bel 112

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

HOOG is ervan overtuigd dat de bescherming van privacy en persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vertrouwelijk behandeld en beveiligd.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. HOOG heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) BV, Laan van Westenenk 737a, 7334 DL Apeldoorn.

Vraag of klacht

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de mail fg@hoogzorg.nl Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CRM en financiële administratie

HOOG legt contactgegevens van zijn relaties vast in een CRM-programma. Daarvoor worden niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk. In de financiële administratie van HOOG worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd.

Website

Op de website van HOOG worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan HOOG haar dienstverlening verder optimaliseren.

Spoedplein (voorheen huisartsenspoedpost)
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie. Wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Het opnemen van telefoongesprekken:

 • Op het spoedplein van HOOG worden alle telefoongesprekken tussen patiënt en triagist opgenomen.
 • Deze telefoongesprekken worden enkel gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. Onder kwaliteitsdoeleinden vallen de volgende onderdelen:
  • Klachtafhandeling;
  • Incidentenonderzoek (inclusief calamiteiten);
  • Opleiding en bekwaamheid van personeel van de huisartsenspoedpost (gespreksaudits).
 • Telefoongesprekken worden enkel geluisterd als hier aanleiding voor is en dit toegevoegde waarde heeft. Bandopnamen worden niet per definitie afgeluisterd indien een klacht wordt ingediend.
 • De opgenomen telefoongesprekken worden 24 maanden bewaard (6 maanden live storage en 18 maanden cold storage) en daarna vernietigd door de telefonieleverancier.
 • Telefoongesprekken maken geen deel uit van het medisch dossier, wat ook inhoudt dat zij niet worden verstrekt aan patiënten

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd door beveiligingscamera’s van het ziekenhuis. Deze opnamen worden na maximaal 28 dagen verwijderd.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het Landelijke Schakelpunt (LSP) beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het - ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mailadres fg@hoogzorg.nl